Održana 40. Skupština UBBiH

Održana 40. Skupština UBBiH

Dana 26.04.2023. godine održana je 40. redovna izvještajna Skupština Udruženja banaka BiH. Na ovoj Skup&...

Održana 32. Skupština UBBiH

Održana 32. Skupština UBBiH

Dana 02.12.2019. godine održana je 32. SKupština Udruženja banaka BiH, na Jahorini u Hotelu Termag. Skupšt...

31. Skupština UBBiH

31. Skupština UBBiH

Dana 17.04.2019. godine održana je 31. sjednica Skupštine UBBiH u Sarajevu.

30. Skupština UBBiH

30. Skupština UBBiH

Dana 17.12.2018. godine održana je 30. Skupština Udruženja banaka BiH.

Održana 28. Skupština UBBiH

Održana 28. Skupština UBBiH

U skladu sa aktima Udruženja banaka BiH (UBBiH) i usvojenim Dnevnim redom, Skupština je razmatrala Prijedlog Plan...