29. Skupština Udruženja banaka BiH

29. Skupština Udruženja banaka BiH thumb thumb thumb thumb

Dana 19.04.2018. godine održana je 29. Skupština Udruženja banaka BiH.

U skladu sa aktima Udruženja banaka BiH (UBBiH) i usvojenim Dnevnim redom, Skupština je razmatrala Izvještaj eksternog revizora na dan 31.12.2017. g. i Godišnji obračun na dan 31.12.2017.g., Izvještaj o radu i poslovanju bankarskog sektora za 2017. godinu; prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora UBBiH, te se diskutovalo o brojnim tekućim pitanjima kao što su: finansijska edukacija novinara, saradnja sa renomiranim kreditnim institucijama, bankarskoj akademiji i drugim temama koje imaju za cilj unaprijeđenje bankarskog sektora.
Skupštini su prisustvovale 22 banke od ukupno 24 banke koje posluju na teritoriji BiH.