Održana 32. Skupština UBBiH

Održana 32. Skupština UBBiH thumb thumb thumb

Dana 02.12.2019. godine održana je 32. SKupština Udruženja banaka BiH, na Jahorini u Hotelu Termag. Skupštini su prisustvovalo svih 24 predstavnika od ukupnog broja članica UBBiH (24).

Na Skupštini UBBiH je usvojen Program rada Udruženja banaka BiH za 2020. godinu, kao i Financijski plan poslovanja UBBiH za narednu godinu. Također imenovan je novi Upravni odbor Udruženja banaka BiH: Amina Mahmutović (Unicredit bank dd BiH), Karheinz Dobnigg (Raiffeisen bank dd BiH), Srđan Kondić (Nova banka a.d. Banja Luka), Sanela Pašić (Addiko bank Sarajevo), Radovan Bajić (NLB banka a.d. Banja LUka) i Samir Mustafić (ASA banka dd Sarajevo).

Prisutni su se zahvalili dosadašnjim članovima Upravnog odbora, te novoimenovanim članovima poželjeli uspjeh u radu.

Isti dan održan je i sastanak predsjednika Uprava banaka, na kojem se neformalno diskutovalo o zajedničkim izazovima i aktivnostima banaka. Dan je završen uz prigudnu večeru.