Održana 28. Skupština UBBiH

Održana 28. Skupština UBBiH

U skladu sa aktima Udruženja banaka BiH (UBBiH) i usvojenim Dnevnim redom, Skupština je razmatrala Prijedlog Plana rada i Finansijski plan za 2018 godinu, te iste jednoglasno usvojila. Dogovoreno je da akcenat u provođenju Plana bude dat na edukacijama i radno konsultativnim sastancima po temama koje se odnose na implementaciju zakona o bankama i pratecim aktima agencija za bankarstvo.

U okviru Dnevnog reda izvršen je izbor članova Upravnog odbora na mandatni period od dvije godine. Novi sastav Upravnog odbora čine: Dalibor Ćubela ( UniCredit banka Mostar), Karlheinz Dobnigg (Raiffeisen bank BH Sarajevo), Milan Radović (Nova banka Banja Luka), Sanela Pašić (Addiko bank Sarajevo), Aleksandar Kesić (Sberbank Banja Luka), Edin Hrnjica (ProCredit bank Sarajevo) i Boško Mekinjić (Komercijalna banka Banja Luka). Predsjednik Udruženja, kojeg izmedju sebe biraju članovi Upravnog odbora, će biti imenovan na prvoj narednoj sjednici.