Okrugli sto – unaprjeđenje izvršnog postupka u BiH

Okrugli sto – unaprjeđenje izvršnog postupka u BiH

Predstavnici UBBiH učestvovali su na današnjem Okruglom stolu u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) koj je imao za cilj uaprijeđenje  izvršnog postupka u BiH odabirom efikasnog sredstva izvršenja.

Na Okruglom stolu svoje učešće su uzeli predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, predstavnici jednog broja sudova u FBiH,  predstavnici  penzionih fondova, Agencije za bankarstvo FBiH, Ministarstva pravde FBiH,  Brčko Distrikta, te javnih preduzeća iz FBiH i RS. Tokom diskusije i nakon održanih prezentacija, razmijenjena su iskustva različitih institucija iz prakse u provođenju zakona o izvršnom postupku. Konstatovano je da izvršni postupak u BiH treba biti efikasniji. Kao što je to i prije bio slučaj na sličnim skupovima, ponovo je apostrofirana  problematika i zatrpanost sudova sa komunalnim tužbama. Ispred UBBiH kandidiran je problem neusaglašenosti entitetskih zakona o izvršnom postupku sa entitetskim zakonima o unutrašnjem platnom prometu u dijelu koji se tiče prinudne naplate. Naime zakoni o izvršnom postupku ne poznaju institut „glavnog računa“ uveden entitetskim zakonim o unutrašnjem platnom prometu i njegova obaveznost korištenja u prinudnoj naplati. Ovo pitanje je ostalo otvoreno i biće razmotreno u narednom periodu od strane nadležnih institucija.  

Tematika zaštite ličnih podataka je također razmatrana na skupu te izneseni brojni problemi koji se javljaju u svakodnevnom radu naročito javnih preduzeća. Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka sugerirano je da svako davanje podataka mora imati naveden pravni osnov i svrhu i da im se ukoliko postoje dileme u primjeni treba pismeno obratiti sa zahtjevom za tumačenje.  Prisutni su informirani da je izrada Registra računa fizičkih lica u toku te da će se nakon uspostave tog Registra biti riješeni brojni problemi koji su sada prisutni u primjeni izvršnog postupka i prinudne naplate prema fizičkim licima. 

Okrugli sto je održan u okviru Projekta Unaprijeđenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza. Projekat je finansijski podržan od strane Vlade Švedske.