Druga sjednica Komisije za internu reviziju

Druga sjednica Komisije za internu reviziju thumb

Dana 21.03.2018. godine održana je 2. sjednica Komisije za internu reviziju.

Na danasnjoj sjednici Komisije konstatovan je jedan broj dilema vezan za primjenu nove regulative koja tretira pitanja prelaznog perioda i primjene IFRS-9 i obaveza Interne revizije u bankama po istima, eksternalizaciji, primjeni ICAAP-a, primjeni Uputstva o izvještavanju o informacionim sistemima, dilemama o definiranju ključnih funkcija u bankama te mjestu i uloge interne revizije u primjeni Uputstva o upravljanju rizicima u bankama.
Dogovoreno je da se kreiraju upiti za iznesene dileme i upute na agencije za bankarstvo.
Izražena je potreba direktne komunikacije sa regulatorima te je dogovoreno da se na narednu sjednicu pozovu i predstavnici agencija za bankarstvo.