Druga sjednica Komisije za pravnu regulativu

Druga sjednica Komisije za pravnu regulativu thumb

Druga sjednica Komisije za pravnu regulativu je održana 29.03.2018.godine

Na sjednici su razmatrana aktuelna pitanja vezana za implementaciju entitetskih zakona o bankama kao i pratećih podzakonskih akata, naročito u dijelu izdavanja saglasnosti za izbor odnosno imenovanje članova nadzornog odbora. Također je diskutovano i o potrebi usklađivanja odredaba koje se tiču nadležnosti nadzornih odbora za usvajanje općih uslova poslovanja i drugih općih akata. Obzirom da je među bankama istaknuta dilema oko termina „nosioci ključnih funkcija“ i „ključne kategorije zaposlenika“, Komisija smatra da se radi o dvije suštinski različite kategorije, koje mogu ali ne moraju uključivati isti krug zaposlenika. Naime, nosioci ključnih funkcija obavljaju one funkcije koje omogućavaju značajan uticaj na poslovanje odn. čiji bi prekid obavljanja vjerovatno doveo do ugrožavanja stabilnosti ili poremećaja u pružanju neophodnih usluga, dok su ključne kategorije zaposlenika one kategorije zaposlenika čije profesionalno djelovanje ima značajan uticaj na sam profil rizičnosti banke.
Komisija je nadalje razmatrala probleme u primjeni Zakona o izvršnom postupku, kao i radni tekst Uputstva o formi i sadržaju naloga za plaćanje i procedura za izvršenje platnih transakcija na koji će naknadno dati svoje komentare obzirom da je materijal uručen pred održavanje sjednice.