UBBiH - Radionica International Trade Finance

UBBiH - Radionica International Trade Finance thumb thumb thumb

U saradnji sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) dana 12. i 13. februara 2018. godine održana je dvodnevna Radionica u Sarajevu.

Učesnici su imali priliku unaprijediti svoja praktična i teoretska znanja iz oblasti međunarodnog platnog prometa.

Razmatrana je praktična primjena pravila i praksi Međunarodne trgovačke komore (International Chamber of Commerce - ICC), UCP 600 (jedinstvena pravila za akreditivno poslovanje), URC 522 (jedinstvena pravila za naplatu), ISBP 745 (vodič za dobru međunarodnu bankarsku praksu), ISP 98 (vodič za dobre prakse kod standby akreditiva), URDG 758 (jedinstvena pravila za garancijsko poslovanje), URR 725 (jedinstvena pravila za međubankarsko namirenje) i INCOTERMS 2010 (Međunarodna pravila trgovine).

Ovoj izuzetno interesantnoj Radionici prisustvovalo je trideset učesnika iz komercijalnih banaka, Centralne banke BiH i Agencije za bankarstvo FBiH. Radionici su prisustvovale i kolege iz tri banke iz Crne Gore putem Udruženja banaka Crne Gore.

Radionicu je vodio EBRD ekspert, gdin. Vincent O'Brien.