46. sastanak članica Udruženja Evropske bankarske federacije

46. sastanak članica Udruženja Evropske bankarske federacije thumb thumb thumb thumb thumb

Direktor Udruženja banaka BiH, Berislav Kutle, prisustvuje 46. sastanku članica Udruženja Evropske bankarske federacije 14 zemalja Evrope, koje se održava u Makedoniji, u Skoplju u period od 27-28 maja 2018. godine.

Ovogodišnja tema su aktuelna pitanja Evropske bankarske regulative, uključujući EU bankarski reformski paket, PSD2, Basel III, Cybersecurity i finansijsku edukaciju.
Toni Stojanovski, zamjenik predsjednika novog Udruženja banaka Makedonije prezentirao je makroekonomske pokazatelje i razvoj bankarskog sektora u zemlji.