52. sastanak pridruženih članica Europske bankarske Federacije - EBF

52. sastanak pridruženih članica Europske bankarske Federacije - EBF thumb

Udruženje banaka BiH učestvovalo je na 52. sastanku pridruženih članica Europske bankarske Federacije.

EBF’s Advocacy on Financing an Inclusive and Sustainable Recovery je bila uvodna tema gdje su predstavnici EBF-a predstavili učesnicima i pridruženim članicama vrlo informativan i koristan pregled rada EBF-a u uslovima krize (sa slijedećim podtemama: EBF Priorities for the recovery phase, Health of SMEs, Dialogue with the EIB, Financial markets as a complement to lending, Sustainable recovery, Inclusive recovery). Predstavnik EIB za zapadni Balkan. g. Guido Clary izložio je aktivnosti Europske Investicione banke u regiji. Pridružene članice dale su pregled najnovijih dešavanja iz svojih Regija. Udruženje banaka BiH predstavilo je pregled makroekonomskih kretanja BiH kao i stanje i budućnost bankarskog sektora.

EBF - Evropska Bankarska Federacija okuplja sva udruženja banaka sa područja Evrope.