2. sjednica Komisije za informatičku sigurnost.

 2. sjednica Komisije za informatičku sigurnost.

Dana 28.09.2018. održana je 2. sjednica Komisije za informatičku sigurnost.

Na sjednici su definisane oblasti koje Komisija smatra da trebaju biti potrebne u izradi Bijele knjige a koje treba unaprijediti sa ciljem efikasnijeg poslovanja.
Članovi komisije su informisani o razgovorima vodjenim sa predstavnicima Ministarstva prometa i komunikacija BiH na temu implementacije zakona o elektronskom potpisu te inicijativi upućenoj prema Agenciji za zaštitu ličnih podataka o potrebi edukacije bankarskog sektora u vezi GDPR-a.
Na sjednici je dogovoreno održavanje Cyber Foruma za prvi kvartal naredne godine.