Predstavljena Bijela knjiga Udruženja banaka BiH

Predstavljena Bijela knjiga Udruženja banaka BiH thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb

Udruženje banaka Bosne i Hercegovine (UBBiH)  predstavilo je prvo izdanje "Bijele knjige", u kojoj su na studiozan način obrađene najjaktuelnije otvorene teme poslovnog bankarstva u Bosni i Hercegovini. Bijela knjiga nastala je kao plod intenzivne i vrlo široke saradnje svih zainteresiranih segmenata bankarskog sektora, od teoretičara, univerzitetskih profesora, preko istaknutih bankara i radnika u bankarstvu do sektora privrede i građana kao glavnih korisnika bankarskih usluga. Ovaj jedinstveni i sadržajem bogati dokument plod je višedecenijskog iskustva i suočavanja sa brojnim otvorenim pitanjima koja traže kvalitetne odgovore.

"Koncipirali smo Bijelu knjigu na način da može biti istinska praktična pomoć bankarskom sektoru i doprinos njegovom uspješnijem praćenju razvojnih trendova. Osim toga, namjera nam je i da Bijela knjiga posluuži kao vrlo važan dokument zakonodavnoj i izvršnoj vlasti da na sveobuhvatniji način kreira ambijent za razvoj privrede BiH", istakao je Berislav Kutle, direktor Udruženja banka BiH.

Ovo je prvo izdanje Bijele knjige Udruženja banaka BiH i sa zadovoljstvom mogu reći da je ovo prva ovakva knjiga u Regiji. Naravno, nastavit ćemo raditi na praćenju realizacije, kao i na novim izdanjimau budućnosti, rekao je Boško Mekinjić, predsjednik Udruženja banaka BiH.

Podršku ovoj aktivnosti bankarskog sektora dao je i guverner Centralne banke BiH, Senad Softić, kao i rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, ANdrew Jewell.

Kroz jasno markiranje aktuelnih pitanja vezanih za poslovanje banaka, prvenstveni zadatak Bijele knjige je dati relevantne informacije o bankarstvu u Bosni i Hercegovini i potaknuti pozitivna profesionalna razmišljanja o unapređenju bankarskog poslovanja u našoj zemlji.