Održana 1. sjednica Upravnog odbora UBBiH

Održana 1. sjednica Upravnog odbora UBBiH

Dana 30.01.2018. godine održana je 1. sjednica Upravnog odbora UBBiH, u novom sazivu (Dalibor Ćubela – predsjednik, potpredsjednici: Sanela Pašić, Milan Radović, članovi: Edin Hrnjica, Aleksandar Kesić, Boško Mekinjić).

Razmatrane su redovne tačke dnevnog reda, te usvojen prijedlog Pravilnika o radu UO i donesena Odluka o imenovanju Izvršnog odbora 15. bankarskih susreta. 

Diskutovalo se i o slijedećem: planiranje redovnih posjeta institucijama vezanim za bankarsko poslovanje, kao i regulatorima banaka, sa kojima bi se diskutovalo o aktuelnim temama, unaprijeđenje finansijske pismenosti novinara, kao i mladih i penzionera, kroz razne vidove edukacija, organizovanje okruglog stola / panel diskusije o otvorenim pitanjima na temu primjene novih Zakona o bankama, aktivno učešće UBBIH u Udruženju poslodavaca po pitanju kolektivnog ugovora. 

Razgovarano je i o drugim temama, te o konkretnim koracima u narednom periodu za poboljšanje poslovnog ambijenta.