Peta sjednica Komisije za pravnu regulativu

Peta sjednica Komisije za pravnu regulativu thumb thumb

Dana 25.01.2019. godine održana je peta sjednica Komisije za pravnu regulativu,

Na sjednici Komisije razmatrali su se objedinjeni prijedlozi za unaprjeđenje bankarske regulative koji su pristigli od banaka članiaca a vezani su za kreiranje Bijele knjige Udruženja banaka. Pored ove teme Komisija je razmatrala i način kreiranja i tretman provizije po pojedinim uslugama u bankarstvu. Članovi Komisije su informirani o pokrenutoj inicijativi Centralne banke BiH za razmatranje potrebe unaprjeđenja entitetskih zakona o bankama.