6. sjednica Komisije za pravnu regulativu

6. sjednica Komisije za pravnu regulativu

Dana 01.04.2019. održana je 6. Sjednica Komisije za pravnu regulativu.

Na sjednici Komisije razmatrala su se pitanja bankarskog sektora koja su predložena za uključivanje u kreiranje Bijele knjige UBBiH kao i rangiranje istih.
Na sjednici su se razmatrala i pitanja statusa UBBiH po pitanju kreiranja novog kolektivnog ugovora te mjesta i uloge UBBiH u pregovaračkom procesu.