8. sjednica Upravnog odbora UBBiH u Banja Luci

8. sjednica Upravnog odbora UBBiH u Banja Luci thumb thumb

Dana 07.02.2019. godine u prostorijama Komercijalne banke a.d. Banja Luka održana je 8. sjednica Upravnog odbora Udruženja banaka Bosne i Hercegovine (UO UBBiH). Sjednicom je predsjedavao Dr Boško Mekinjić, novi Predsjednik UO UBBIH, koji je i Predsjednik Uprave Komercijalne banke a.d. Banja Luka.

Banke u BiH zalažu se za nastavak aktivnosti na usklađivanju zakonske regulative neophodne za implementaciju i korištenje elektronskog potpisa, što je jedan od preduslova nastavka digitalizacije cjelokupnog bankarskog sektora, jedan je od zaključaka sa današnje sjednice UO UBBiH.

Mekinjić, koji je ove godine preuzeo funkciju predsjednika UO UBBiH, rekao je da su sve banke u BiH izrazile veliku spremnost za nastavak digitalizacije koja će donijeti veliki napredak u poslovanju banaka s jedne strane, te omogućiti klijentima lakši i proaktivniji pristup bankarskim proizvodima i uslugama.

„Očekujemo da sve nadležne institucije zadužene za uvođenje elektronskog potpisa podrže našu inicijativu kako bi što brže došli do željenog cilja“, izjavio je Mekinjić.

Na Upravnom odboru se raspravljalo o daljim aktivnostima i prijedlozima koji su ranije dostavljeni vezano za izradu „Bijele knjige“, koja bi trebala da služi kao dokument koji objedinjuje svu problematiku s kojom se banke susreću u radu.

Mekinjić je rekao da  ideja za pravljenje jednog takvog dokumenta nije samo da se pobroje problemi sa kojima se suočava bankarski sektor već i da se ponude rješenja za te probleme.

UBBiH će i u 2019. godini svoje aktivnosti usmjeriti na učešće u kreiranju i usaglašavanju zakonske i podzakonske regulative u nadležnosti entitetskih agencija za bankarstvo, te harmonizaciji ovih Zakona u oba entiteta.