6. sjednica Upravnog odbora UBBiH

6. sjednica Upravnog odbora UBBiH

Dana 20.09.2018. godine održana je 6. sjednica Upravnog odbora UBBiH.

Razmatrane su redovne tačke dnevnog reda, te usvojen Izvještaja o radu uz pregled polugodišnjeg izvršenja plana prihoda i rashoda Udruženja banaka BiH na dan 30.06.2018. godine, te Izvještaja o radu Upravnog odbora Udruženja banaka BiH na dan 30.06.2018. godine. Diskutovalo se o aktivnostima na izradi Bijele knjige, kao i o stručnom skupu novinara i bankara planiranom za 25. oktobar 2018. godine. Upravni odbor sagledao je i Informaciju o rezultatima poslovanja bankarskog sektora BiH na dan 30.06.2018. godine. Razgovarano je i o drugim temama, te o konkretnim aktivnostima i koracima u narednom periodu.