Uspješno završena prva zajednička akcija pošumljavanja BiH u organizaciji UBBiH

Uspješno završena prva zajednička akcija pošumljavanja BiH u organizaciji UBBiH thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb

Bankari stvaraju nove šumske površine

160 bankara zasadilo 4000 sadnica

Sarajevo/Banja Luka, 22.11.2019. – U organizaciji Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, oko 160 volontera iz banaka članica Udruženja banaka Bosne i Hercegovine (UBBiH) zasadili su oko četiri hiljade sadnica na području Čelinca i na obroncima planine Igman, u okviru zajedničke akcije Udruženja. Ovo je prvi put da volonteri banaka članica UBBiH učestvuju u akciji pošumljavanja koja ima za cilj podizanje svijesti o neophodnosti zaštite čovjekove sredine u široj društvenoj zajednici kao i da promovira voloterizam. Udruženje planira zasaditi do kraja sljedeće godine ukupno 9.700 sadnica što odgovara trenutnom broju zaposlenih u bankarskom sektoru.

 Akcija je realizovana uz značajnu podršku Šumskog gazdinstva Banja Luka i Komunalnog javnog preduzeća Sarajevo-šume. Volonteri su sadili crni bor, bijeli bor i smrču.

 „Uloga šuma u prečišćavanju zagađene atmosfere je važnija od njene uloge u proizvodnji drvene građe. Stoga sam posebno ponosan na bankare volontere koji su se odazvali našem pozivu za pošumljavanje“, izjavio je direktor UBBiH, Berislav Kutle. „Ovo je tek prvi korak. Udruženje u sljedećoj godini namjervaa realizirati još sličnih akcija koje će dugoročno korisiti društvenoj zajednici“.

 Visoke šume površine od jednog hektara, u procesu fotosinteze oslobađaju tri tone kiseonika, a potroše oko četiri tone ugljen-dioksida. Za godinu dana, jedan hektar četinarske šume filtrira 30-35 tona prašine, a na jedan hektar lišćarske šume se filtrira 50-76 tona prašine.

 „Moramo podizati svijest o značaju šuma. S jedne strane podsjećati starije, a sa druge privlačiti mlađe generacije da se aktivno uključe u zaštitu prirode“, ističe Kutle.