U UBBiH održan zajednički sastanak predstavnika banaka, regulatora i IDEEA

U UBBiH održan zajednički sastanak predstavnika banaka, regulatora i IDEEA

Dana 28.11.2023. godine, na inicijativu UBBiH, održan je zajednički sastanak predstavnika Udruženja banaka BiH sa predstavnicima entitetskih agencija za bankarstvo i IDEEA.

Cilj okupljanja je bio razmjena mišljenja i međusobno informiranje po pitanju unaprijeđenja procesa digitalizacije u bankama. Zajednički je Istaknut značaj procesa digitalizacije kako u bankama tako i u cjelokupnom društvu. Učesnici su informisani o aktivnostima koje se vode u okviru IDDEEA sa ciljem uvođenja digitalne prezentacije za građane BiH. Pozdravljena je nova regulativa Agencije za bankarstvo FBiH koja je napravila iskorak u pravcu automatizacije i digitalizacije kreditnog procesa u bankama. Tokom diskusije razgovaralo se o digitalnoj razmjeni podataka, videoidentifikaciji i identifikaciji certifikatom elektronskog potpisa, te digitalnom izvjestavanju. Zajednički je konstatovana potreba da se nastavi sa praksom zajedničkog okupljanja na temu unaprijeđenja procesa digitalizacije uz učešće Centralne banke BiH, entitetskih poreznih uprava i Agencije za zaštitu ličnih podataka.