U Banja Luci održana XIII sjednica Upravnog odbora UBBiH

U Banja Luci održana XIII sjednica Upravnog odbora UBBiH

Na XIII sjednici UO UBBiH se pored redovnih tačaka dnevnog reda razmatrao i usvojio Prijedlog Godišnjeg izvještaja o radu za 2012 godinu, razmatrali i zauzeli stavovi po preliminarnim podacima o poslovanju bankarskog sektora za 2012 godinu, utvrđena potreba za eliminacijom elemenata nelojalne konkurencije među bankama u dijelu rada sa gotovim novcem te je određeno da se XI Bankarski susreti 2013 održe u Međugorju.