Sjednica Komisije za računovodstvo i poreze

Sjednica Komisije za računovodstvo i poreze

Na sjednici je razgovarano o IFRS 9 i početku njegove primjene u bankama.

25.10.2017. Konstatovana je potreba zakazivanja radno-konsultativnog sastanka svih banaka sa regulatorima kako bi se dali odgovori na prakticna pitanja iz prakse. Postavljeno je pitanje mjesta i uloge postojećeg kontnog plana za banke u svjetlu pocetka primjene IFRS 9. Razgovarano je o regulativi koje tretira porez na dobit i porez na dohodak. Ponovo je aktuelizirana inicijativa o potrebi da se bankarskom sektoru omogući dostupnost agregatnih sektorskih izvjestaja po kojima su banke pojedinacno dostavljale podatke. Komisija će kreirati listu tema za koje postoji potreba za edukacijama.