Sjednica Komisije za internu reviziju

Sjednica Komisije za internu reviziju

Na sjednici je dogovoren plan i program rada za novi mandatni period te razgovarano o odredbama entitetskih zakona o bankama koji se odnose na internu reviziju.

Podržana je inicijativa Udruženja internih revizora BiH kojim se traži usklađivanje entitetskih zakona o bankama odnosno da se Zakon o bankama RS uskladi sa Federalnim u cilju razdvajanja mjesta i uloge internog revizora i eksternog revizora. Na sjednici je razgovarano i o kontrolnim funkcijama u banci te metodologiji izvještavanja i potrebama za edukacije.