Sjednica Komisije za informatičku sigurnost

Sjednica Komisije za informatičku sigurnost

Na prvoj sjednici Komisije dogovoren je Plan i program rada za novi mandatni period.

Razgovarano je o implementaciji GDPR-a, SWIFT sigurnosnim kontrolama te upravljanju IT sistemima u bankama u svjetlu novih entitetskih zakona o bankama. Konstatovana je potreba kontinuirane edukacije i razmjene iskustava obzirom na stepen i raspostranjenost digitalizacije u bankarstvu te u tom smislu okvirno dogovorene aktivnosti na organizaciji Cyber Foruma.