Seminar na temu Izmjene SWIFT standarda 2021 (garancije i standby akreditivi)

Seminar na temu Izmjene SWIFT standarda 2021 (garancije i standby akreditivi)

Dana 30.09.2021.godine, u organizaciji UBBiH održan je Seminar na temu izmjena SWIFT standarda za garancije i standby akreditive.

Predavač  Jasna Šuler,ekspert za dokumentarno poslovanje, je učesnicima detaljno prezentirala izmjene u vrstama i sadržajima poruka koje je uveo SWIFT a ticu se medjunarodne bankarske komunikacije po pitanju garancija i standby akreditiva.

Seminaru je prisustvovalo 35 ucesnika iz 21 banke.