Seminar: Mjerenje i upravljanje tržišnim rizikom

Seminar: Mjerenje i upravljanje tržišnim rizikom

Udruženje banaka BiH je u saradnji sa ATTF Luksemburg organiziralo dvodnevni seminar na temu: Mjerenje i upravljanje tržišnim rizikom.Seminaru je prisustvovalo 27 učesnika iz banaka, Centralne banke BiH i Agencije za bankarstvo RS.

Seminar je vodilo Giovani Gentili, ekspert iz ATTF Luksemburg. Tokom seminara učesnicima su prenešena iskustva i prakse koje su prisutne u zemljama Europske unije. Bankarska regulativa u BiH također predviđa identično postupanje po pitanju tržišnih rizika. Nakon seminara učesnicima su uručeni certifikati