Sastanak Komisije za platni promet UBBiH

Sastanak Komisije za platni promet UBBiH

Na IV sjednici Komisije za platni promet UBBiH održanoj 29.01.2013. raspravljalo se o Zakonu o unutrašnjem platnom prometu (UPP) u RS-u sa osvrtom na Nacrt Zakona o UPP koji je u parlamentarnoj proceduri u FBiH.
Konstatovano je da postoje mnogi problemi u implementaciji zbog nedostatka sprovedbenih akata.Dogovoreno je da se ponovi dopis Centalnoj banci BiH u kojem je tražen stav povodom donošenja entitetskih zakona o unutrašnjem platnom prometu i uloge jedinstvenog registra transakcionih računa.
Vezano za devizne zakone, koji su na entitetskom nivou, ponovljen je stav da su zakoni restriktivni, nedorečeni i da dovode banke u poziciju da uvijek moraju tražiti "dodatni papir" te da ne uvažavaju specifičnosti Valutnog režima koji je na snazi u BiH. Pokrenuta je inicijativa prema Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za uključivanje u tijela Međunarodne trgovinske komore (ICC) u Parizu što je potreba kako bankarske zajednice tako i svih pravnih lica koja posluju sa firmama u inostranstvu.