Sarajevo domaćin Regionalne konferencije o upravljanju rizicima

Sarajevo domaćin Regionalne konferencije o upravljanju rizicima thumb

Na regionalnoj konferenciji "Novi regulatorni okvir u bankarstvu - stabilnost finansijskog sektora, kreditni rejting i ekonomski razvoj BiH", Parodi je naglasio da je za kompletiranje legislative o bankarstvu u BiH neophodno da Parlamentarna skupština BiH što prije usvoji zakon o osiguranju depozita u bankama BiH.

Konferencija je u Sarajevu okupila stručnjake iz oblasti upravljanja rizicima, članove uprava evropskih i bh. banaka, čelne ljude agencija za bankarstvo i MMF-a kako bi sagledali izazove s kojim će se ta oblast susresti u procesu EU inegracija. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Udruženja banaka BiH.

Amir Softić, predsjednik Udruženja profesionalnih rizik menadžera BiH, koje je organizator konferencije, rekao je da je upravljanje rizicima danas ključni faktor zaštite finansijskog tržišta od negativnih konjukturnih ciklusa i gubitka kapitalne supstance, što u krajnjoj mjeri određuje ekonomsku stabilnost, odnosno otpornost banaka na finansijske šokove i sposobnost da kreditnom ponudom podrže ekonomski razvoj zemlje.

"U tome ključnu ulogu ima regulatorni okvir u kojem bh. banke posluju i način na koji će iznijeti predstojeće usklađivanje sa EU regulativama", naveo je Softić.

Direktor Agenije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić izjavio je da današnja konferencija treba da odgovori na pitanje šta će se dešavati s bankarskim sektorom u budućnosti, jer je velika odgovornost na regulatorima, kao i na upravama banaka.

"Odgovorni smo da napravimo stabilan bankarski sektor koji će biti u mogućnosti da izdrži sve izazove i moguće krize, te da bude generator ekonomskog razvoja i stvaranja novih radnih mjesta", istakao je Mahmuzić.

Na konferenciji će oko 150 stručnjaka kroz prezentacije, panel diskusije i radne sesije govoriti o ideji nove EU regulative, primarno Basel 3 koncepta, iskustvima i lekcijama banaka iz Evrope, te o perspektivama lokalnih banaka.

Članak preuzet sa Klix.ba