Radoje Vidović, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH o Zakonu o zaštiti žiranata

Radoje Vidović, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH o Zakonu o zaštiti žiranata

Radoje Vidović, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH

Za mjesec dana o Prijedlogu zakona o zaštiti jemaca u FBiH

Prijedlog zakona o zaštiti jemaca FBiH nije se našao na dnevnom redu sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH zakazane za četvrtak, 21. marta, kazao je za portal Udruženja banaka u BiH (UBBiH) predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH, Radoje Vidović.

- U četvratak nastavljamo sjednicu koja je zakazana još u decembru prošle godine. Prijedlog zakona o zaštiti jemaca FBiH bit će na dnevnom redu naredne sjednice koja bi trebala biti održana za otprilike mjesec dana - kazao je Vidović.

Na pitanje da li je razmotrio Mišljenje federalne Vlade o ovom prijedlogu zakona, koje mu je dostavljeno još 10. januara 2013. godine i da li će ona biti uvažena prilikom razmatranja i izjašnjavanja na sjednici Doma naroda FBiH, Vidović je potvrdio da je dobio Mišljenje Vlade FBiH, te da će u obzir biti uzeti svi ti aspekti prije izglasavanja.

- Ja lično smatram da bi taj zakon trebalo usvojiti, prije svega, zbog aktuelnosti teme i velikog broja prevarenih jemaca. Međutim, to ne mora značiti da će i biti usvojen. Na raspravi ćemo dobro razmotriti sve aspekte, mišljenja, primjedbe, ali i dobro strane tog zakona, pa tako i Mišljenje koje sam dobio od Vlade, i tek onda će delegati Doma naroda FBiH glasati. A kako će oni glasati, to zaista ne znam - kazao je Vidović.

Na pitanje da li je ozbiljno shvatio i upozorenja bankarskog sektora da bi donošenje ovog zakona moglo smanjiti kreditnu aktivnost banaka, poskupiti i pooštriti uvjete kreditiranja, smanjiti broj stranih investitora, ali i dovesti u neravnopravan položaj građane u BiH i ograničiti njihova prava, Vidović je kazao da su upozorenja više nego ozbiljna, ali i da je veliki broj prevarenih građana koji se moraju zaštititi, kao i spriječiti eventualne buduće prevare.

- Očito je bilo propusta u radu banaka i Agencije za bankarstvo FBiH kada je u pitanju kreditiranje građana. To se mora ispraviti i mislim da je ovaj zakon rješenje za te probleme. Ipak, naglašavam, ovo je moje mišljenje i ne mora značiti da će zakon biti i usvojen u Domu naroda Parlamenta FBiH, kao što je to nedavno bilo na Zastupničkom domu - kazao je Vidović.

Podsjećamo, Zastupnički dom Parlamenta FBiH nedavno je usvojio Prijedlog zakona o zaštiti jemaca FBiH, čiji je predlagač zastupnica Aida Čikić, i sada je na redu izjašnjavanje o ovom prijedlogu u Domu naroda federalnog Parlamenta. 

Predsjedavajućem Doma naroda Parlamenta FBiH, Radivoju Vidoviću, obratilo se i Udruženje banaka BiH. U obraćanju između ostalog stoji: - 

Dozvolite da i na ovaj način izrazimo svoje čuđenje i rezignaciju načinom i odnosom na koji je ovo zakonsko rješenje usvojeno u Predstavničkom domu. Naime, mi nismo dobili izjašnjenje na naše, o roku date amandmane od predlagača zastupnice Aide Čikić, iako je to obaveza po Poslovniku, niti smo dobili odgovore na naša postavljena pitanja nakon četvrte javne i stručne rasprave u organizaciji Predstavničkog doma FbiH, niti su u Izvještaju o obavljenim javnim raspravama pomenute konkretne sugestije i pitanja nas i ostalih učesnika.

 

 

 

O prijedlogu Zakona svoje mišljenje je dala Vlada FBiH, Centralna banka BiH, bankarski sektor, mikrokreditni sektor sa velikim brojem suštinskih primjedbi i rezervi, jer prijedlog Zakona ograničava i ukida prava građana u FBiH, uvodi retroaktivnu primjenu zakona, narušava jedinstvenost tržišta u BiH, stavlja povjerioca u neizvjesnost i u krajnjem narušava ekonomsku poziciju FBiH.

 

 

 

I pored negativnog stava institucija koje ovaj zakon treba da provode, te struke na koju se zakon odnosi, isti je po hitnom postupku donesen, iako u proceduri više vremena stoji Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je predložila Vlada FBiH i koji je usaglašen sa regulativom u RS i u regionu.

 

 

 

Dozvolite da ovom prilikom izrazimo i svoje čudjenje uvođenjem u Zakon Udruženja za zaštitu žiranata u BiH iz  Bosanskog Šamca, te stavljenjem u istu ravan sa Agencijom za bankarstvo FBiH, kao i izuzimanjem izabranih predstavnika od primjene ovog Zakona.

Nakon razmatranja teksta Nacrta zakona o zaštiti jemaca koji je upućen Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine u proceduru i komentara Udruženja banaka BiH na Nacrt zakona, i Centralna banka BiH je dala svoje mišljenje... (Pročitaj više...)