Radno konsultativni sastanak Udruženja banaka i predstavnika UINO

Radno konsultativni sastanak Udruženja banaka i predstavnika UINO

Dana 30.08.2022. godine održan je radno konsultativni sastanak bankara i predstavnika UINO.

Povodom primjene novih carinskih postupaka obezbjeđenja duga u carinskom postupku provoza u BiH, a time i primjene novog kompjuteriziranog provoznog (tranzitnog)  sistema (NTCS) u organizaciji Udruženja banaka BiH i Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH (UINO) održan je zajednički Radno konsultativni sastanak predstavnika banaka sa predstavnicima UINO. 

Sastanak je bio operativnog karaktera gdje su banke bile u mogućnosti dobiti odgovore na dileme po pitanju primjene novih tekstova pojedinačnih i sveobuhvatnih provoznih garancija.

Primjena novih carinskih postupaka je počela 01.08.2022.godine.

Sastanku je prisustvovalo preko 70 učesnika iz banaka, UINO i Agencije za bankarstvo RS.