Radionica: Efikasno upravljanje rizicima, alati i prakse

Radionica: Efikasno upravljanje rizicima, alati i prakse

Dvodnevna radionica za bankare sa ciljem boljeg upravljanja rizicima

U okviru Projekta jačanja finansijskog sistema u BiH, IFC- International Finance Corporation (članica Svjetske banke) uz partnerstvo sa Švicarskim državnim sekretarijatom za ekonomske odnose (SECO), Vlade Švicarske  i u suorganizaciji Udruženja banaka BiH, organizirali su dvodnevnu radionicu za bankare na temu „Efikasno upravljanje rizicima, alati i prakse“.  

Učesnicima je prezentiran veliki broj slučajeva koji su kroz medjusobnu interakciju korišteni za analizu i kreiranje zaključaka.

Zbog velikog interesa banaka Radionica će se ponoviti 5. i 6. decembra kako bi omogućili svim zainteresiranim iz banaka da učestvuju u radu Radionice.

Ovo predstavlja nastavak saradnje Udruženja sa IFC u Bosni i Hercegovini.