Promocija Bijele knjige bankarskog sektora BiH: "Aktuelna problematika bankarskog sektora i prijedlog rješenja"

Promocija Bijele knjige bankarskog sektora BiH: "Aktuelna problematika bankarskog sektora i prijedlog rješenja"

Udruženje banaka Bosne i Hercegovine (UBBiH) okončalo je izradu prvog izdanja "Bijele knjige" koja na studiozan način obrađuje najjaktuelnije otvorene teme poslovnog bankarstva u Bosni i Hercegovini. 

Bijela knjiga nastala je kao plod intenzivne i vrlo široke saradnje svim zainteresiranih segmenata bankarskog sektora, od teoretičara, univerzitetskih profesora, preko istaknutih bankara i radnika u bankarstvu do sektora privrede i građana kao glavnih korisnika bankarskih usluga. Ovaj jedinstveni i sadržajem bogati dokument plod je višedecenijskog iskustva i suočavanja sa brojnim otvorenim pitanjima koja traže kvalitetne odgovore. Stoga je već najavljen kao istinska praktična pomoć bankarskom sektoru i doprinos njegovom uspješnijem praćenju razvojnih trendova.

Kroz jasno markiranje aktuelnih pitanja vezanih za poslovanje banaka, prvenstveni zadatak Bijele knjige je dati relevantne informacije o bankarstvu u Bosni i Hercegovini i potaknuti pozitivna profesionalna razmišljanja o unapređenju bankarskog poslovanja u našoj zemlji.

Promocija Bijele knjige Udruženja banaka BiH bit će održana 3.decembra ove godine u Sarajevu a skup će uvodnim izlaganjima otvoriti guverner Centralne banke BiH Senad Softić i rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH, Andrew Jewel.

Predstavnici UBBiH predstavit će aktuelni trenutak bankarskog sektora u BiH, te pojasniti smisao Bijele knjige, nakon čega slijedi i panel diskusija u kojoj će učestvovati brojni eminentni stručnjaci i predstavnici iz privrede, novinarstva, bankarstva i obrazovanja.