Predstavnici švedske vlade posjetili Udruženje banaka

Predstavnici švedske vlade posjetili Udruženje banaka

Dana 31.01.2018. godine predstavnici švedske vlade posjetili su Udruženje banaka u BiH.

Razlog posjete je upoznavanje Udruženja o planiranoj mogućnosti davanja garancija od strane SIDA-e (Švedska međunarodna Agencija za razvoj i saradnju) u saradnji sa bankama, a s ciljem unaprijeđenja i olakšanja pristupa finansijskim sredstvima za kompanije, prilikom realizacije malih projekata, najčešće u sljedeće sektore: zdravstvo, okoliš, održiva infrastruktura, obrazovanje, demokracija i ljudska prava, kao i za razvoj tržišta.

Od projekata kao i od partnera očekuje se da posluju u skladu sa visokim globalnim standardima društvene i ekološke odgovornosti.

Garancija predstavlja SIDA-inu obavezu da osigura potraživanje korisnika garancije i bazirana je na prethodno dogovrenim uslovima koji ispunjavaju i  SIDA-ine razvojne ciljeve kao i ciljeve korisnika garancije zbog kojih finansira određeni projekat. Garancija SIDA-e je  suverena garancija, uz potporu švedske vlade. Predstavnici švedske vlade su najavili nastavak razgovora u pravcu realizacije navedenog projekta.