Predstavljanje USAID Projekta razvoja održivog turizma u BiH

Predstavljanje USAID Projekta razvoja održivog turizma u BiH thumb thumb

Dana 27.05.2021. godine u organizaciji USAID-a uz podršku Udruženja banaka BiH održan je sastanak sa bankama u cilju prezentacije novog USAID Projekta Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini - TURIZAM.

Jedan od ciljeva projekta je omogućiti bolji pristup finansijama malim i srednjim preduzećima iz turističkog sektora. Tu je potrebna saradnja sa bankama, kako bi što bolje unaprijedili ovaj segment. Obzirom da je turizam najbrža rastuća industrija ali nedovoljno zastupljen svima nam je u cilju da se podrže naši klijenti.
Sastanku su prisustvovali predstavnici iz deset banaka, te predstavnici razvojnih banaka I drugih relevantnih institucija. Učesnicima je predstavljen Projekat TURIZAM, rezultati istraživanja o potrebama I poteškoćama MSP-a iz turističkog sektora u BiH, prijedlozi za unaprijeđenje pristupa finansiranju, te dobre prakse USAID projekta u Jordanu. Učesnici projekta nastavit će blisku saradnju sa bankama direktno ili putem Udruženja banaka BiH.