Predstavljamo: Zdravko Trivunčić, direktor Banke Srpske a.d. Banja Luka

Predstavljamo: Zdravko Trivunčić, direktor Banke Srpske a.d. Banja Luka

 

Bićemo uspješna i stabilna banka na tržištu Srpske

"Dugoročni cilj Banke Srpske je samo jedan, a to je da u skladu sa svojim imenom na bankarskom tržištu bude prepoznatljiv faktor stabilnosti i uspjeha. U tom pravcu će u budućem periodu biti usmjerene sve naše snage i naše znanje", kaže u intervjuu Zdravko Trivunčić, direktor Banke Srpske a.d. Banja Luka.

"Mi ćemo prema navedenom cilju ići korak po korak, nastojeći da se u svakom danu koji ostane iza nas vidi napredak u našem poslovanju", kaže Trivunčić. 

Koji su primarni ciljevi za narednu godinu?

TRIVUNČIĆ: Primarni ciljevi za narednu godinu će biti implementirani kroz maksimalno angažovanje svih zaposlenih na naplati loših plasmana iz ranijeg perioda poslovanja, kao i kreditnom politikom na disperziji rizika uz akcenat na podršku institucijama, građanima, malim i srednjim preduzećima uz ponudu proizvoda prihvatljivih za ciljane grupe klijenata.

Napominjemo da je u ranijem periodu banka isključivo podržavala velika preduzeća i kompletan portofilo je bio oslonjen na nekoliko većih sistema i preduzeća čije je poslovanje u jednom momentu bilo narušeno i time uticalo na negativno poslovanje same banke.

Većina poslovnih aktivnosti u ranijem periodu odvijala se u samoj centrali banke, a naš cilj je da oživimo kompletnu mrežu poslovnih jedinica, gdje imamo kvalitetne ljudske resurse s kompletnom infrastrukturom i podrškom, koji mogu podržati i ostvariti zacrtane ciljeve.

 

Kakvi su finansijski pokazatelji banke u ovom momentu, odnosno visina i adekvatnost kapitala, aktiva, te potencijal za kreditni plasman?

TRIVUNČIĆ: Po konačnom finansijskom obračunu za 2013. poslovnu godinu imaćemo pravu sliku o finansijskim pokazateljima banke. Do tog perioda smo maksimalno angažovani na naplati dospjelih potraživanja, smanjenju troškova poslovanja i čišćenja poslovnih knjiga kako bismo očuvali nivo kapitala i imali pravu sliku finansijskog stanja banke za poslovnu 2013. godinu.

Adekvatnost kapitala je u skladu sa zakonskim propisima. Banka ima dovoljno novčanih sredstava za sve kreditne aktivnosti i u ovoj poslovnoj godini ima postavljene planove za adekvatan nivo depozitnog i kreditnog potencijala.

 

Kakva je likvidnost banke u ovom momentu?

TRIVUNČIĆ: Nakon dokapitalizacije banke uspostavljen je likvidan i stabilan sistem poslovanja. Banka izvršava sve obaveze prema regulatornim tijelima, klijentima i dobavljačima usluga, te sprovodi redovne kreditne aktivnosti. U ovoj poslovnoj godini planiramo ojačati i ustabiliti depozitni potencijal i dodatno povećanje likvidnih novčanih sredstava u cilju kvalitetnijih i povoljnijih plasmana fizičkim i pravnim licima.

 

Da li je novoimenovana uprava banke spremna za ostvarenje zacrtanih ciljeva i da li se radi o provjerenim kadrovskim rješenjima?

TRIVUNČIĆ: Nakon moga izbora na mjesto predsjedavajućeg Uprave prve državne banke, uslijedio je izbor za ostala dva člana Uprave Banke. Konkurencija za ta mjesta u prvoj državnoj banci je bila veoma jaka, a povjerenje je ukazano ljudima koji imaju dugogodišnju bankarsku karijeru koju su gradili na različitim rukovodećim pozicijama u bankama s većinskim ino-kapitalom.

Smatram da je s takvim izborom na jednostavan način pokazano da vlasnik banke ima samo jedan cilj, a to je da na rukovodeća mjesta u banci postavi provjerene i dokazne stručne kadrove koji su sposobni da ostvaruju poslovne uspjehe na bankarskom tržištu.

Kao predsjedavajući Uprave zadovoljan sam napravljenim izborom i odgovorno tvrdim da je 20. novembra prošle godine formirana izuzetno kvalitena i stručna Uprava koja će u budućem periodu sigurno opravdati ukazano povjerenje. U to sam potpuno siguran.

 

Kako očekujete da će poslovati banka na teritoriji Federacije BiH s obzirom na njeno novo ime?

TRIVUNČIĆ: Ime banke je nešto što s ponosom nosimo i ističemo na tržištu. Ne smatramo da u tome ima bilo šta što bi trebalo da bude remetilački faktor na bilo kom dijelu tržišta, jer mi svakom dijelu tržišta pristupamo na isti način, potpuno profesionalno, uvažajući bankarski kodeks i poštujući važeću zakonsku regulativu.

U prilog tome govori i činjenica da je banka od trenutka promjene vlasnika i imena u dijelu tržišta koje se nalazi u FBiH imala rast depozitnog potencijala, što otklanja bilo kakvu sumnju u percepciju koju taj dio tržišta ima o našoj banci.

  

Dobra saradnja s Tužilaštvom i MUP-om

 Da li će saradnja s MUP-om i Tužilaštvom biti nastavljena u vezi s radom prethodne Uprave i bivšeg vlasnika banke?

 TRIVUNČIĆ: Kao prva državna banka, mi u potpunosti stojimo na raspolaganju svim institucijama države u sprovođenju mjera koje obezbjeđuju poštovanje zakona. Moram istaći da je u dosadašnjem periodu saradnja s MUP-om i Tužilaštvom bila i više nego profesionalna.