Predstavljamo: Karlheinz Dobnigg, generalni direktor Raiffeisen Bank d.d. BiH

Predstavljamo: Karlheinz Dobnigg, generalni direktor Raiffeisen Bank d.d. BiH

Karlheinz Dobnigg, direktor Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina:

STABILNI BANKARSKI SEKTOR POKRETAČ JE BH. EKONOMIJE

Rođen je 1976. godine. Svoju bankarsku karijeru započeo je veoma rano, još 1995. godine kao savjetnik u Bank Austria Creditanstalt.Dugogodišnji radni angažman te bogato radno iskustvo stekao je u Biochim banci u Bugarskoj, te HVB-Central Profit banci i Novoj Banjalučkoj banci u Bosni i Hercegovini.U maju 2007. godine dolazi u Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina. Za člana Upravnog odbora Banke imenovan je 2008. godine, a funkciju zamjenika generalnog direktora obavlja u periodu od 2012. do 2014. godine. Funkciju generalnog direktora Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina preuzeo je u julu 2014. godine.

Kako ocjenjujete stanje u bankarskom sektoru?

-   Bankarski sektor je među najbolje organizovanim i najzdravijim sektorima u BiH. U 2014. godini ovaj sektor nastavio je da bilježi pozitivne trendove rasta, finansijske stabilnosti i profitabilnosti čime je i u ovoj godini predstavljao jedan od pokretača bh. ekonomije. Naime, zaključno sa septembrom ukupna aktiva sektora rasla je za 6,4% u odnosu na isti period prethodne godine, a prije svega zahvaljujući solidnom rastu ukupnih kredita plasiranih privredi koji su u poređenju sa istim periodom prethodne godine rasli za 4% što predstavlja jasan pokazatelj važnosti bankarskog sektora za finansiranje ali i rast bh. ekonomije. Također, ono što i dalje veoma ohrabruje i ukazuje na iznimnu stabilnost i povjerenje koje bh. građani imaju u domaći bankarski sektor jeste nevjerovatan rast depozita koji je zaključno sa septembrom dostigao stopu od 9,6% u odnosu na isti period prethodne godine a prije svega zahvaljujući rastu depozita stanovništva. Navedeno ukazuje da bankarski sektor daje maksimalan doprinos rastu i razvoju privrede, ali isto tako pruža i podršku stanovništvu u Bosni i Hercegovini.

 Ocjena rada Udruženja banaka BiH?

-    Udruženje banaka Bosne i Hercegovine je odgovorno udruženje te ozbiljan sagovornik za banke, državu i regulatorne organe. Iako u Bosni i Hercegovini imamo stabilan bankarski sistem, taj sistem nije izolovan i duboko je povezan sa realnim sektorom. Neminovno je da je zajednički interes kreiranje što uređenijeg poslovnog ambijenta za sve subjekte, a što je i misija Udruženja banaka Bosne i Hercegovine. Činjenica da su sve banke članice Udruženja, na najbolji način pokazuje njegov značaj. Kroz saradnju sa Udruženjem upućujemo sugestije i zahtjeve regulatornim organima te doprinosimo boljem međusobnom informisanju a s ciljem kreiranja što kvalitetnije politike banaka kako bi dodatno ojačali bankarski sektor te unaprijedili poslovno okruženje.