Predsjednik UO UBBIH, Boško Mekinjić, je dao intervju za renomirani poslovni magazin Udruženja banaka Crne Gore.

Predsjednik UO UBBIH, Boško Mekinjić, je dao intervju za renomirani poslovni magazin Udruženja banaka Crne Gore.

Visoki standardi poslovanja, osiguravaju da je bankarski sistem BiH stabilan i adekvatno kapitalizovan, likvidan, i profitabilan, i te da ima visok stepen otpornosti na iznenadne šokove

Bankarski sektor BiH ima visok stepen pravne i regulatorne uređenosti, a po karakteru prevladava konzervativno bankarstvo sa depozitima kao osnovnim izvorom finansiranja.

Čine ga 23 banke, sa dvije entitetske agencije za bankarstvo koje vrše kontrolu i nadzor rada i zakonitosti poslovanja banaka, dok Centralna banka BiH definiše i kontroliše provođenje moneterne politike BiH, upravlja službenim deviznim rezervama, odgovorna je da održava platne i obračunske sisteme, te koordinira djelatnost agencija za bankarstvo.

Preuzmite intervju u cijelosti u PDF formatu.