Potpisan ugovor o saradnji UBBiH i IFC-a: Podrška finansijskom i SME sektoru

Potpisan ugovor o saradnji UBBiH i IFC-a: Podrška finansijskom i SME sektoru

 

Potpisan ugovor o saradnji UBBiH i IFC-a

 

Podrška finansijskom i SME sektoru 

 

U srijedu 16. februara ove godine u Sarajevu je potpisan ugovor između Udruženja banaka BiH i International Finance Corporation. Ovim činom otpočela je saradnja ovih institucija u okviru projekta kojim se dodatno želi ojačati finansijski sektor u BiH. Kroz seriju treninga i workshop-ova (koji će zavisno od teme trajati do dva dana) želi se dalje unaprijediti upravljanje rizicima u bankama i drugim finansijskim institucijama, unaprijediti upravljanje tzv. lošim kreditima, kao i ojačati bankarske kapacitete kada je u pitanju kreditiranje malih i srednjih preduzeća u BiH, kako bi se ubrzao njihov rast.

Projekat će biti implementiran do 30. juna naredne godine kroz treninge za 15 do 20 učesnika koji će se baviti sljedećim temama:

upravljanje rizicima

operativni rizik

rizik likvidnosti

rješavanje loše aktive

Basel III - pripreme

 

Milan Radović, predsjednik UBBiH, ovom prilikom je istakao:

Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo da možemo da verifikujemo ovu saradnju sa Međunarodnom finansijskom korporacijom, članicom Grupe Svjetske banke, specijalizovanom za podršku privatnom sektoru. Ovo je još jedna podrška i podstrek Udruženju banaka BiH u naporima za unaprijeđenje bankarskog sektora i cjelokupne ekonomije u BiH. Ovdje se konkretno radi o podršci finansijskom sektoru u smislu edukacija i prenošenja određenih iskustava vrijednih za naš finansijski sektor kako bi on bio jači i još stabilniji. Sporazumom je predviđeno da se urade određene edukacije iz oblasti upravljanja rizicima i kao i one  vezane za Bazel III,  koji će banke u BiH biti u obavezi da implementiraju u narednom periodu. Mi smo sada u fazi implementacije principa Bazela II i očekujemo da će se to završiti do kraja ove godine, a ovo što nam IFC nudi su iskustva vezana za Bazel III, koja  će, kada se usvoje, značiti još kvalitetnije upravljanje rizicima kojima su banke izložene. Podići ćemo bankarski sektor na viši nivo nastojeći da pratimo savremene trendove i da imamo politike i prakse koje imaju  banke u zemljama EU. Ja želim da se zahvalim predstavnicima IFC-a  i Švajcarskoj ambasadi na razumijevanju i na podršci bankarskom sektoru. Mislim da smo na početku jednog izuzetno dobrog partnerstva i saradnje na duži rok. Bankarski sektor treba ovu vrstu edukacije jer nam je neophodan visokokvalifikovan kadar koji će sektor podići na jedan viši nivo.

 

Podršku ovom projektu iskazao je Almir Tanović  iz Ekonomskog odjela Ambasade Švicarske u BiH, zemlje koja, preko Švicarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove,  finansijski u više zemalja podržava ovaj projekat:

- Švicarska vlada već je 20 godina prisutna u BiH pomažući na njenom putu oporavka i  tranzicije. Tokom tih 20 godina dosta sredstava je uloženo u različite sektore, a jedan od njih je zapošljavanje i ekonomija. Naša trenutna strategija završava 2016. godine ali pripremamo novu šestogodišnju strategiju koja će se zadržati u istim sektorima u kojima smo sada prisutni, a to su prije svega lokalna samouprava, stuktura, zdravstvo, te zapošljavanje i ekonomija. Mi imamo veoma dugu saradnju sa Međunarodnom finansijskom korporacijom i Grupacijom Svjetske banke, koja se odvija kroz više projekata u regionu jugoistične Europe, kao i u centralnoj  Aziji, s ciljem da se poboljšaju uslovi za brži razvoj privatnog sektora. Mi kroz tu saradnju imamo i aktivnosti koje su vezane za korporativno upravljanje u BiH sa privatnim sektorom. Trenutno radimo i na novim zakonima o stečaju. Prošle sedmice je prošao novi zakon o stečaju u RS, a priprema se i procedura za FBiH. Radimo i u mikrofinansijskom sektoru,  gdje se bavimo problemom prezaduženosti građana, a također radimo i na reformi poreznog sistema i uvođenju novih procedura vezanih za transferne cijene u BiH.

Meni je veoma drago da se ovaj  projekat pokreće u BiH i da je glavni partner Udruženje banaka BiH, jer to znači da biti uključen čitav sektor. IFC će donijeti najbolje prakse koje postoje u upravljanju rizicima i poboljšanju servisiranja pristupa finansijama privatnog sektora u BiH. Nadam se da će banke iskoristiti ovu pomoć IFC-a na najbolji način i da ćemo vidjeti povećanje rasta kredita privatnom sektoru.

Na kraju okupljenima se obratila i Lada Buševac, direktorica IFC u BiH i između ostalog rekla:

Okupili smo se na ovoj ceremoniji potpisivanja kako bismo proslavili formalno pokretanje naše suradnje sa Udruženjem banaka Bosne i Hercegovine. Zajedno ćemo podržati bankarski sektor u zemlji u jačanju relevantnih sistema upravljanja rizikom, pomoći u unaprjeđenju upravljanja nenaplativim kreditima i poboljšanja bankarskih usluga za mala i srednja preduzeća (MSP). Regionalni rad IFC-a na jačanju financijskih sistema u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji je podržan sredstvima Vlade Švicarske preko Švicarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (Swiss State Secretariat for Economic Affairs  - SECO).  Stavljanjem naglaska na pristup financijskim sredstvima za mikro, mala i srednja poduzeća, IFC podržava razvoj privatnog sektora koji je od kritičnog značaja za ubrzanje ekonomskog rasta. IFC može imati značajnu ulogu u mobiliziranju snage privatnog sektora. Razvoj finansijskog sektora i pristup finansiranju za firme u BiH su uslovljeni slabom domaćom potražnjom, visokim zahtjevima za obezbjeđenje i nedovoljno razvijenim mehanizmima izvršenja. U prethodnim godinama smo vidjeli da je rast kredita bio neznatan (oko 1 %), a većina kredita je bila namjenjena za obrtni kapital, a ne za investicije, uglavnom zbog slabe perspektive rasta.

U okviru programa koji danas zajednički pokrećemo, angažman IFC-a u financijskom sektoru će ostati strateški prioritet, i obuhvatit će kombinaciju investicija i savjetodavnih usluga. Pored toga, radit ćemo na izgradnji kapaciteta u bankarskom sektoru sa ciljem boljeg upravljanja rizikom i unaprjeđenja korporativnog upravljanja. Serija obuka koje ćemo zajednički pružati u okviru naše suradnje dešava se u pravom trenutku jer je ovo vrijeme za inovacije i vrijeme da se napravi korak dalje od tradicionalnih pristupa kako bi se suočili i prevazišli brojne aktualne izazove. Globalna ekspertiza IFC-a i dubinsko poznavanje lokalnih posebnosti kojim raspolaže Udruženje omogućit će nam da ponudimo ciljane savjete i da prilagodimo međunarodna rješenja kako bi popunila postojeće praznine.