Podrška startupu Kesa

Podrška startupu Kesa

Startup Kesa u vlasništvu mlade poduzetnice Naide Pandžić bavi se proizvodnjom različitih predmeta od recikliranih PVC kesa, te na taj način smanjuje stvaranje teško razgradivog otpada u prirodi. 

Svojim inovativnim poslovnim konceptom, Kesa se prilagodila izazovima koje je u 2020. godini naročito pred male biznise stavila pandemija koronavirusa. Pored recikliranih kabanica, cekera, ruksaka, futrola za laptope koji su do tada činili ponudu Kese, početkom pandemije su proizveli prvo zaštitno višekratno odijelo, a sa sredstvima doniranim od strane Banke proizveli i ustupiti oko 60 odijela Federalnom štabu civilne zaštite. 

Kao i svi drugi proizvodi ovog društveno-odgovornog biznisa, odijela su napravljena od plastičnih kesa koje bi inače završile u rijekama, na zelenim površinama ili, u najboljem slučaju, na nekoj od gradskih deponija.

„Početkom pandemije smo razmišljali kako možemo doprinijeti borbi protiv COVID-19. Uvidjeli smo da na tržištu nema dostupnih zaštitnih odijela u količinama koje su potrebne. Odlučili smo iskoristiti dostupan repromaterijal i tako je nastalo prvo reciklirano višekratno zaštitno odijelo. Podrška banke ima dvojako značenje – podržat će naš proizvodni ciklus i poslovanje, a istovremeno će se naš produkt usmjeriti u dobru svrhu – zaštitna odijela ljudima koji su na prvoj liniji u borbi protiv Covida“, kazala je Naida Pandžić, predstavnica firme Kesa.

Da se radi o iznimno odgovornom društvenom biznisu, govori i podatak da u procesima proizvodnje angažuje i osobe sa invaliditetom.