Pobjednici u sportskim disciplinama 14. bankarskih susreta Međugorje 18.-21.5.2017.

Pobjednici u sportskim disciplinama 14. bankarskih susreta Međugorje 18.-21.5.2017.

POBJEDNICI U VIP TAKMIČENJIMA


TENIS – DUBL :
1. Sanel Kusturica i Faruk Delić
2. Berislav Kutle i Radovan Bajić,


KUGLANJE:


1. Želimir Dursun

TAKMIČARSKI SPORTOVI

KOŠARKA:


Žene:
1. Unicredit bank a.d., Banja Luka
2. Nova banka d.d., Banja Luka
3. MF banka a.d., banja Luka


Muškarci:
1. Sparkasse d.d. BH, Sarajevo
2. Unicredir bank, a.d., Banja Luka
3. Raiffeisen banka, d.d., Sarajevo

KUGLANJE:


Žene:
1. Nova banka a.d., Banja Luka
2. NLB banka a.d. Banja Luka
3. Agencija za bankarstvo FBiH

Muškarci:
1. Unicredit bank d.d. MOSTAR
2. Raiffeisen bank d.d. SARAJEVO
3. Sparkasse bank d.d. SARAJEVO

ODBOJKA:


Žene:
1. Unicredit bank a.d., Banja Luka
2. Unicredit bank d.d. Mostar
3. Investiciono razvojna banka Republike Srpske

Muškarci:
1. Intesa Sanpaolo bank d.d BH, Sarajevo
2. Unicredit bank a.d., Banja Luka
3. Unicredit bank d.d. Mostar

STONI TENIS:


Žene:

1. Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo
2. Unicredit banka d.d., Mostar
3. Nova banka, a.d. Banja Luka

Muškarci:
1. Sparkasse bank d.d. BH, Sarajevo
2. Unicredit bank a.d., Banja Luka
3. Raiffeisen bank d.d., Sarajevo

ŠAH:


Žene:
1. Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo
2. Sparkasse bank d.d. Sarajevo
3. Unicredit Bank d.d. Mostar

Muškarci:
1. Addiko Bank a.d. Banja Luka
2. Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo
3. Unicredit Bank d.d. Mostar

FUDBAL/NOGOMET:


1. Unicredit bank d.d., Mostar
2. Sparkasse bank d.d. BH, Sarajevo
3. Addiko bank d.d., Sarajevo

FAIR PLAY
Vakufska banka, Sarajevo

UKUPAN POBJEDNIK:
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR