Planiranje nulte blagajne-upravljanje gotovinom u komercijalnim bankama

Planiranje nulte blagajne-upravljanje gotovinom u komercijalnim bankama

U organizaciji UBBiH održan seminar na temu: Planiranje nulte blagajne-upravljanje gotovinom u komercijalnim bankama.
Seminaru prisustvovalo 36 predstavnika iz 20 banaka. Predavač: Nermin Sokolovic.¸