Panel diskusija pod nazivom „FIA - Vaš izvor poslovnih informacija i partner za donošenje poslovnih odluka“

Panel diskusija pod nazivom  „FIA - Vaš izvor poslovnih informacija i partner za donošenje poslovnih odluka“ thumb thumb

Finansijsko-informatička agencija (FIA) generisala je niz višenamjenskih i savremenih proizvoda u segmentu Business Intelligence za privatni, javni i nevladin sektor o čemu je biloi riječi u srijedu, 18. novembra na online (Zoom) panel diskusiji pod nazivom „FIA - Vaš izvor poslovnih informacija i partner za donošenje poslovnih odluka“.

Učesnici panel diskusije su bili:
1. Vlada Federacije BiH, kao organ makroekonomskog i makrofinansijskog menadžmenta: Premijer Vlade Federacije, gosp. Fadil Novalić,Zamjenica premijera i Ministrica finansija, gosp. Jelka Miličević;
2. Udruženje banaka Bosne i Hercegovine, kao krovna profesionalna asocijacija u bankarskoj industriji u BiH, odnosno komercijalne banke u BiH: Direktor Udruženja banaka, gosp. Berislav Kutle i izvršni direktor u Sparkasse bank BH, gosp. Amir Softić;
3. Vijeće stranih investitora u BiH, kao asocijacija najznačajnijih stranih ulagača, odnosno poslovna zajednica u BiH: Predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH i generalni direktor Tvornice cementa Kakanj, gosp. Branimir Muidža;
4. Akademska zajednica: Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i direktor Ekonomskog instituta Sarajevo, prof. dr Muamer Halilbašić.

Poslovno odlučivanje i upravljanje biznisom nezamislivo je bez pravovremenih, potpunih i tačnih informacija. Zadatak je da uspostavi i upravlja poslovnim registrima te ih pretvori u vrijedne informacije i znanja, neophodne za donošenje kvalificiranih i blagovremenih makroekonomskih odluka pripada agenciji.
Neke od tema za bankarski sektor o kojima se diskutovalo su:
Na koji način i u kojoj mjeri strane finansijske institucije (posebno strane banke) vide poslovanje u BiH rizičnim, radi nedostatnih finansijskih informacija u poslovanju privrednih subjekata? U kojoj mjeri, bankarski sektor u BiH koristi business intelligence (BI) modele u upravljanju bankama? Da li bi intenzivnija relacija banaka sa FIA-om i intenzivnije korištenje proizvoda FIA-e ubrzalo procese finansiranja privrede i dinamiziralo finanijske tokove?
Kakav je profil sistema upravljanja rizikom u domaćim bankama? U kojoj mjeri bi intenzivnija komunikacija sa FIA-om doprinijela smanjenju sistemskog rizika u bankarstvu? U kojoj mjeri su modeli za ocjenu kreditne sposobnosti klijenata razvijeni u bankarskom sektoru? Koji je temeljni izvor informacija i koji su mogući pravci razvoja?

Uvodničar i moderator je profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Džafer Alibegović.Panel diskusija je trajala 90 minuta.