Okrugli sto u Banja Luci: Primjena i nedostaci platnog prometa u BiH

Okrugli sto u Banja Luci: Primjena i nedostaci platnog prometa u BiH

Okrugli sto na temu nedostaci i primjena platnog prometa u Bosni i Hercegovini održan je juče u hotelu "Bosna" u Banja Luci.

Ovu veoma aktuelnu raspravu u bankarskom sektoru BiH otvorio je Mijo Mišić, izvršni sekretar Udruženja bankara u BiH

On je podsjetio prisutne da je platni promet uveden još 2001. godine, kada je SDK transformisan u sistem platnog prometa preko komercijalnih banaka, ali koji od tada pa do dana današnjeg nije dovoljno unapređivan.

O detaljima uvođenja platnog prometa i problemima sa kojima su se susretali prisutne je upoznao i Đorđe Racković, rukovodilac Odjela za platne sisteme CBBiH.

- Sad je došao konačno Zakon o unutrašnjem platnom prometu u RS a vidimo da uskoro treba da bude i u Federaciji, a žao mi je, meni u CBBiH lično, što to nije nekako usklađeno da se terminski prate mnogo brže što bi vjerujem bankama stvorilo manje problema, ali je dobro da uglavnom idemo u tom pravcu, rekao je Racković.

O primjeni novih propisa o platnom prometu u RS govorila je i Snježana Rudić, pomoćnik ministra Ministarstva finansija RS.

- Mi razumijemo potrebu banaka da na neki način udovolje interesima i potrebama klijenata ali bih uvijek voljela da istaknem da je cilj donošenja ovog Zakona bio pokušaj uređenja ove oblasti na način da se štiti povjerilac, naglasila je Snježana Rudić.

O usvajanju nacrta Zakona o unutrašnjem platnom prometu u FBiH i problemima koji ga prate govorila je Mira Bradara, pomoćnik ministra Ministarstva finansija Federacije BiH.

- Nacrt Zakona je u najvećem dijelu harmoniziran sa tekstom Zakona u RS, sa samim ciljem, država je jedinstven platni prostor za unutarnji platni promet, znači ne bi se ni smjele desiti neke suštinske razlike u samoj primjeni zakona, kazala je Mira Bradara, i dodala da su u nacrtu Zakona unaprijeđeni neki članovi u odnosu na Zakon u RS.

U drugom dijelu radnog sastanka razgovaralo se o problemima u platnom prometu RS, te usklađivanju istih sa novim Zakonom u FBiH gdje su prisutni obećali dalje dogovore i razmjenu mišljenja u oba entiteta.

Sastanku su prisustvovali Gospođa Mira Bradara, pomoćnik ministra Ministarstva finansija Federacije BiH, Enver Polutan, šef odjela Ministarstva finansija Federacije BiH, Jasmin Rustemi, stručni suradnik Ministarstva finansija Federacije BiH, Snježana Rudić, pomoćnik ministra Ministarstva finansija RS, Mira Straživuk, načelnik odjela za bankarski sistem Ministarstva finansija RS, Vesna Todorović, viši stručni suradnik za platni promet Ministarstva finansija RS, Đorđe Racković, rukovodilac Odjela za platne sisteme CBBiH, Goran Bilandžija, viši stručni suradnik Agencija za bankarstvo Federacije BiH, Željka Rakocija, savjetnik direktora Agencije za bankarstvo RS, Želimir Dursun, rukovodilac Odjeljenja za spriječavanje pranja novca Agencije za bankarstvo RS, Mladen Vidović, rukovodilac informacionih tehnologija APIF Banja Luka, Milena Marić, rukovodilac sektora za ekonomske poslove, Amer Halilović, APIF Federacije BiH, Danaka Prce, Predsjednik komisije za platni promet, i Samir Lačević, Udruženje banaka BiH.

A. Dž.

 ubbih mijo