Održana prva sjednica Upravnog odbora

Održana prva sjednica Upravnog odbora

05.02.2014.

Novi Upravni odbor UBBiH je održao svoju prvu sjednicu. Pored redovnih tačaka na Dnevnom redu bile su i teme: FATCA, Zakon o zaštiti jemaca u FBiH, zakoni iz oblasti devizinog poslovanja. Data je saglasnost predstavnicima UBBiH u pregovaračkom timu za potpisivanje Novog kolektivnog ugovora za granu finansija u FBiH. Na sjednici su imenovani članovi i predsjednici Komisija UBBiH.  Prihvaćen je poziv za suradnju od Udruženja profesionalnih risk menadžera u BiH.