Održana peta sjednica Komisije za platni promet

Održana peta sjednica Komisije za platni promet

Na prijedlog predsjednice Komisije, Danke Prce, 21.03.2013, održana je peta sjednica Komisije UBBiH za platni promet. Na Komisiji se razgovaralo o problemima sa kojima se bankarski sektor suočava u primjeni novog Zakona o unutrašnjem platnom prometu u RS naročito sa aspekta primjene u FBiH i Brčko Distriktu, dopisu jedne banke članice po pitanju datuma valute/knjiženja i prenosa sredstava prilikom transfera ličnih primanja klijenata drugim bankama, dopisu jedne banke članice po pitanju garancija u ino-platnom prometu i njihovog pravnog tretmana u BiH.