Održana konstituirajuća sjednica Komisije za informatičku sigurnost

Održana konstituirajuća sjednica Komisije za informatičku sigurnost

Dana 19.05.2021.godine, održana je 1. (konstituirajuća) sjednica Komisije za informatičku sigurnost.

 

Nakon konstituisanja i medjusobnog upoznavanja dogovoren je plan i program rada Komisije. Posebno je dat naglasak na saradnji sa regulatorima obzirom na konstantan broj povećanja stepena digitalizacije u radu banaka.

Povodom aktuelne situacije vezane za pandemiju virusa COVID 19 na sastanku su razmijenjena iskustva i prakse rada “na daljinu” te tehnologija i procedura za informatičku zaštitu.