4. sjednica Komisije za tržište novca i kapitala

4. sjednica Komisije za tržište novca i kapitala

Dana 26.03.2019. održana je 4. Sjednica Komisije za tržište novca i kapitala.

Na sjednici Komisije razmatrale su se aktuelnosti i dostupne dostupne informacije o reformi Euribora. Zaključeno je da Komisija aktivno prati objave EMMI kao i prijedloge regulative.
Komisija je razmatrala inicijative koje su upucene prema nadleznim institucijama u BiH a tiču se unaprijeđenja trzista novca i kapitala te zaključila da se zanove inicijative na koje nije bilo rekacije od nadležnih institucija.