Odrzan zajednicki sastanak novoimenovanih predsjednika komisija UBBiH

Odrzan zajednicki sastanak novoimenovanih  predsjednika komisija UBBiH

Povod okupljanju je dogovor oko načina i metoda rada komisija UBBiH u mandatu 2021-2023.godina.

Odlukom Upravnog odbora UBBiH od kraja prosle godine, obnovljen je mandat jednom broju komisija te formirane nove kako bi se odgovorilo izazovima koji stoje pred bankarskim sektorom narocito kada je digitalizacija u pitanju.  

Ukupan broj komisija UBBiH je 15 koje pokrivaju razlicite oblasti bankarskog poslovanja sa 105 članova, eksperata banaka za svoje oblasti. Komisije UBBiH zajedno sa svojim clanovima čine stub svih aktivnosti UBBiH i jačanja povjerenja izmedju banaka i banrarskog sektora prema institucijama.

Broj i sastav komisija UBBiH moze se vidjeti linku https://ubbih.ba/bs/o-nama/radne-komisije-i-clanovi/4