Održan treći Forum za sprječavanje kreditnih prevara

Održan treći Forum za sprječavanje kreditnih prevara

25.04.2013.god. Održan treći Forum za sprječavanje kreditnih prevara na kojem se razgovaralo o načinu i metodologiji sprječavanja prevarnih radnji u bankama kada se tiče obrazaca ličnih primanja klijenata, finansijskih izvještaja firmi, korištenja registra zaloga pokretnih stvari, institucionalnoj saradnji i medjusobnom informiranju. U cilju povećanja kreditne aktivnosti u dijelu auto-kredita i povjerenja klijenata razgovarano je o potrebi da saobračajne knjižice sadrže podatak o vozilu koje se nalazi u registru zaloga pokretnih stvari.

UBBiH je osnovalo Forum sa ciljem prevetive i uvodjenja dobrih poslovnih praksi na sprječavanju kreditnih prevara u bankama i saradnje sa nadležnim institucijama. 

           

                           

Zaključci sa Foruma

 

DSC 03881.      Među članicama Foruma je usuglašeno da rizik zloupotrebe založene pokretne imovine i kreditnih prevara koje su nastale na osnovu zloupotrebe založenih stvari predstavlja akutan problem i obrazac kreditnih prevara u BiH.  Donesen je slijedeći zaključak:  Problematiku oko registracije zaloga pokretnih stvari uputiti nadležnim institucijama – Ministarstvo pravde BiH.

2.      Učešće u diskusiji na Forumu su uzeli gosti iz APIF i AFIP koji su prezentirali nova dostignuća u sprečavanju lažnih financijskih izvještaja. Donesen je slijedeći zaključak: Ojačati institucionalnu suradnju sa APIF i AFIP u domeni sprečavanja kreditnih prevara.

3.      Slijedom diskusije na Forumu sa gostima ispred Porezne uprave FBIH na temu sprečavanja lažnih podataka o ličnim primanjima u kreditnim aplikacijama donesen je slijedeći zaključak: Prijedlog verifikacije podataka ličnog dohotka korisnika kredita i obveznika doprinosa uputiti na poreske uprave.