Održan Seminar Upravljanje aktivom i pasivom

Održan Seminar Upravljanje aktivom i pasivom

U Sarajevu je u organizaciji UBBiH I ATTF Luksemburg od 8-10.05.2013 održan seminar na temu Upravljenja aktivnom i pasivom. Bankari iz BiH su imali priliku upoznati se sa najnovijim tehnikama i metodologijama

u izračunu rizika promjene kamatnih stopa, ročne uskladjenosti, rizik promjena na deviznom tržištu itd. Predavač je bio gdin Guy Mertens, expert ATTF-a.

DSC 0418