Održan seminar na temu IFRS

Održan seminar na temu IFRS

UBBiH u saradnji sa ATTF iz Luksemburga ORGANIZIRAO je 13-15 marta/ožujka Seminar na temu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS). Seminar je dobio visoku ocjenu svih učesnika iz banaka (predstavnici iz 22 banke) i institucija (2 institucije) i opšti je stav da je došao u pravo vrijeme za bankarski sektor. Dogovoreno je da se ova tematika treba adresirati i na nadležne institucije obzirom da zadire u druge aspekte ekonomije (poreze, tržište nekretnina, tržište vrijednosnih papira i dr.).